Doradztwo prawne

Doradztwo podatkowe

DORADZTWO I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

bieżące doradztwo i obsługa w zakresie:

 • pomocy w wyborze sposobu i form prawnych powstania podmiotu,
 • opracowywania i weryfikacji dokumentów firmy począwszy od rejestracji, poprzez wszelkie zmiany, aż po proces likwidacyjny,
 • doradztwa podatkowego,
 • analizy bieżącej sytuacji prawnej podmiotu,
 • przekszatłcania form prawnych działalności gospodarczej.

doradztwo i obsługa w zakresie windykacji należności oraz:

 • pozasądowego rozwiązywania sporów finansowych między podmiotami,
 • zarządzania wierzytelnościami,

doradztwo i obsługa spółek prawa handlowego w zakresie:

 • zakładania spółek, dokonywania wszelkich zmian oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych tj. aktów załozycielskich, umów spółek, statutów, regulaminów i in.
 • opracowywania dokumentów regulujących wzajemne stosunki między wspólnikami,
 • przygotowywania dokumentów organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
 • sprzedaży/kupna spółek lub ich części,
 • przygotowywania dokumentów na zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy wraz z uchwałami i protokołami,
 • przekształacania i likwidacji spółek wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym;
księgowość, księgowość Łódź, księgowy, podatki, księga przychodów i rozchodów, księga podatkowa, księgi rachunki rachunkowe, VAT, CIT, PIT, ZUS, kadry i płace, PFRON, ryczałt, deklaracje, zeznania podatkowe, doradztwo podatkowe, doradca podatkowy

Doradca podatkowy Mirosława Fastyn
ul. Nawrot 12, 90-060 Łódź
e-mail: miroslawa.fastyn@fastyn.pl
polityka prywatności | wykonanie: kotonski.pl
Biuro rachunkowe Łódź - Doradztwo podatkowe, usługi księgowe